Taittovirhekirurgia

SILMÄN TAITTOVIRHELEIKKAUS, SMILE

Nykyaikaisissa toimenpiteissä femtosekuntilaserin käyttöä voidaan hyödyntää myös taittovirheen korjauksessa sarveiskalvoläpän muodostuksen lisäksi. Mehiläinen Ympyrätalossa olemme ottaneet käyttöön uuden SMILE laserointimenetelmän. Tämän leikkaustekniikan ansiosta silmän sarveiskalvon lujuus säilyy erinomaisena ja silmien kuivumisen riski on pienempi, koska silmän pinnalla olevat tuntohermot säilyvät  koskemattomina. Toimenpide perustuu femtosekuntilaserin avulla sarveiskalvon sisään muotoillun kiekkomaisen kudospalan poistoon hyvin pienen (alle 3.0 mm) leikkausaukon kautta. SMILE toimenpiteissä hyödynnämme Zeiss VisuMax femtosekuntilaseria, jossa paineen nousu toimenpiteen aikana on hyvin vähäistä tehden toimenpiteestä miellyttävämmän aikaisempiin tekniikoihin verrattuna Saavutetun hoitotuloksen pysyvyys takaa tarkan ja turvallisen laseroinnin.

Edistyksellisen SMILE laserointimenetelmän avulla tehtävissä toimenpiteissä erillistä sarveiskalvolle muodostettavaa läppää ei siis tarvita ja näin suunniteltu hoito voidaan toteuttaa kontrolloidusti sarveiskalvon sisällä ilman leikkausalueen kuivumista.

Toimenpide soveltuu likitaitteisille henkilöille, joiden taittovirhe on alle -12 Dpt. Leikkauksiin sisältyy aina yhden vuoden leikkaustakuusopimus.

SILMÄN TAITTOVIRHELEIKKAUS, FEMTOlasik

Silmien laserleikkaus on perinteisesti suoritettu LASIK- läppäleikkaustekniikkaan perustuen, jossa silmän pinnalle, sarveiskalvolle muodostetaan läppä. Aikaisemmissa läppäleikkauksissa läpänmuodostus suoritettiin mekaanisella leikkaavalla terällä. Nykyaikaisissa toimenpiteissä femtosekuntilaserin käyttö läpänmuodostuksessa on korvannut mekaanisen leikkaavan terän käytön. FEMTOlasik toimenpiteissä hyödynnämme Zeiss VisuMax femtosekuntilaseria, joka takaa tarkan ja turvallisen läpänmuodostuksen. Silmään kohdistuva paine VisuMax- laitteella on hyvin pieni edellisen sukupolven femtosekuntilasereihin verrattuna ja tämän vuoksi läpän muodostus on kivutonta ja miellyttävämpää.

Läpän muodostuksen jälkeen sarveiskalvoläppä käännetään sivuun ja suunniteltu laserointi suoritetaan sarveiskalvoläpän alta paljastuneeseen pintaan. FEMTOlasik sisältää aina yksilöllisiin mittauksiin perustuvan aaltorintamaohjatun Zyoptix – laseroinnin, joka huomioi silmän optiikan vääristymät yksilöllisesti jopa silmä- ja piilolasilinssejä paremmin. Aaltorintamaohjatun Zyoptix – laseroinnin jälkeen läppä käännetään varovasti takaisin paikoilleen. Läppä kiinnittyy osmoottisen paineen avulla itsestään ja toipuminen toimenpiteestä alkaa.

Näön palautuminen leikkauksen jälkeen on nopeaa. Toiminnallisesti silmät tuntuvat hyviltä jo leikkausta seuraavana päivänä. Näkö voi vaihdella ensimmäisten päivien ja viikkojen aikana, mutta tämä on normaalia ja kuuluu toipumiseen.
FEMTOlasik taittovirhekirurgia soveltuu tehtäväksi henkilöille, joiden taittovirhe miinuspuolella on enintään -12 Dpt ja pluspuolella enintään +4 Dpt. FEMTOlasik leikkauksiin sisältyy yhden vuoden leikkaustakuusopimus.

SILMÄN IKÄNÄKÖLEIKKAUS , SUPRACOR

Supracor – vapaus lukulaseista

Kun lähestymme 45 vuoden ikää, huomaamme, että lähinäön muutokset tekevät jokapäiväisistä askareista, kuten sanomalehden lukemisesta, puhelimen tekstiviestien näkemisestä tai ruokalistaan tutustumisesta vaikeaa. Tämä luonnolliseen silmän muutokseen kuuluva prosessi tapahtuu meille kaikille. Tätä nimitetään ikänäöksi eli presbyopiaksi.

Mitä on ikänäkö?

Ikänäkö on kaikille meille ikääntymisen myötä ilmentyvä kyvyttömyys tarkentaa lähellä oleviin kohteisiin ja tarkoittaa sitä, että suurin osa yli 45-vuotiaista ihmisistä tarvitsee lukulaseja.

Ikänäön aiheuttaa silmän linssin eli mykiön hiljalleen etenevä kovettuminen niin, että lähelle tarkentuminen vaikeutuu ja lopulta muuttuu kokonaan mahdottomaksi.

Ikänäkö on yleisin näköongelma läntisessä maailmassa. Ikänäkö on osa normaalia ikääntymistä. Se ei ole silmäsairaus. Ikänäkö etenee hitaasti. Sen oireet huomataan yleensä ensimmäiseksi 40-45 vuoden iässä ja ne etenevät, kunnes noin 55 vuoden iässä ne ovat täysin kehittyneet.

Silmän sisäinen linssi eli mykiö menettää kykynsä muuttaa muotoaan ja tarkentaa kohteeseen, joka on lähellä. Näin ollen lähellä olevat kohteet näyttävät sumeilta. Lukulaseilla tai monitehosilmälaseilla voidaan jälleen nähdä tarkasti lähelle.

Ikänäön hoitomahdollisuudet

Yleisin tapa hoitaa ikänäköä ovat lukulasit. Koska ikänäkö on etenevä tila, käyttävät ihmiset yleensä lukulaseja, joita voidaan iän karttuessa pikku hiljalleen vahvistaa. Lukulasit ovat epäkäytännölliset ja monille myös ikävä muistutus siitä, että nuoruusaika on jäänyt taakse.

Ikänäköä varten on jo vuosikymmeniä ollut käytössä monitehoisia piilolaseja. Vaikka niiden optiikka ja valmistusmateriaalit ovat koko ajan kehittyneet on perimmäinen  ongelma eli piilolasin liikkuminen silmän pinnalla ja siitä johtuva näön vaihtelu edelleen ratkaisematta.

Kirurgisesti ikänäköä on korjattu laserleikkauksella monovisioniksi kutsutulla keinolla. Siinä toinen silmä korjataan näkemään lähelle ja toinen kauas. Ongelmana on, että lähisilmän kaukonäkö jää huonoksi. Tähän silmien eriparisuuteen ei välttämättä helposti totu. Monovision on paras vaihtoehto silloin kun potilas esimerkiksi piilolasien avulla jo käyttää tätä ratkaisua.

Ikänäköä on hoidettu myös poistamalla oma mykiö ja korvaamalla se monitehoisella tekomykiöllä eli suorittamalla kaihileikkaus ennenaikaisesti. Tämä myös linssileikkaukseksi kutsuttu toimenpide on silmän kannalta oleellisesti laserleikkausta järeämpi toimenpide eikä siksi sovi kovin nuorille. Tämä on luonnollisesti paras ratkaisu silloin, kun potilaalla todetaan alkava harmaakaihi.

SUPRACOR-leikkauksen periaate

SUPRACOR on täysin uusi, pitkän kehitystyön tuloksena syntynyt laserointiohjelmisto, joka on saatavilla vain Technolas 217P Excimer laseriin. Tällä ohjelmalla voidaan tehdä ikänäön korjaava LASIK leikkaus. SUPRACOR pohjautuu siis FemtoLasik –leikkaukseen täydennettynä yksilöllisellä ja ainutlaatuisella ikänäön hoitoon kehitetyllä laserointiprofiililla., joita on maailmassa suoritettu vuosien mittaan lähes 10 miljoonaa. SUPRACOR lasermenetelmä on myös ainoa CE-hyväksytty laserhoito ikänäköön. SUPRACOR ikänäköleikkaus on käytössä Mehiläinen Ympyrätalossa, ainoana Suomessa.

SUPRACORissa laserlaite muotoilee sarveiskalvoa siten, että keskelle muodostuu noin kahden millimetrin suuruinen lukualue. Periaate on siis täsmälleen sama, kuin  monitehoisessa piilolasissa. Laserilla muotoiltu optiikka on kuitenkin koko ajan juuri oikealla kohdalla eikä piilolasien liikkumisesta aiheutuvaa näön vaihtelua esiinny.

Toimenpide soveltuu hyvin laajalle joukolle ikänäköisiä potilaita. Excimer laseria käytetään suurella tarkkuudella sarveiskalvon muodon muotoiluun siten, että pystytään säilyttämään sekä kaukonäkö että korjaamaan potilaan lähinäköä. Toimenpide soveltuu sekä pitkätaitteisille että likitaitteisille. Toimenpiteen jälkeen potilaalla on käytössään hyvä kaukonäkö, samoin näkö keskietäisyyksille, kuten tietokoneelle ja lähinäkö lukemista varten.

SUPRACOR -toimenpide

Toimenpiteessä muodostetaan ensin femtosekuntilaserilla ohut sarveiskalvoläppä. Tämän jälkeen edetään kuten normaalissa LASIK leikkauksessa eli excimer laserilla ennalta lasketun tietokoneohjelman mukaisesti uudelleen muotoillaan sarveiskalvoa ja näin hoidetaan sekä taittovirhe että helpotetaan ikänäön oireita.

Laserissa on käytössä kaikki normaalin FemtoLasik leikkauksen turvallisuusteknologia, kuten silmän liikkeet kompensoiva seurantajärjestelmä (tracking). Laserin muistissa on kuva potilaan värikalvosta. Tämän kuvan perusteella laser pystyy kohdistamaan hoidon millin tuhannesosan tarkkuudella oikein, vaikka silmä liikkuisi.

Toimenpiteen jälkeen läppä asetetaan paikoilleen. Uuteen muotoon parantunut sarveiskalvo mahdollistaa näkemisen sekä lähelle että kauas.

Tarvitaanko SUPRACORIN jälkeen lukulaseja?

Suurimmassa osassa tapauksia potilaat pystyvät elämään ilman lukulaseja. Hyvin pienen tekstin lukeminen tai lukeminen huonoissa valaistusolosuhteissa saattaa olla mahdollista vain käyttämällä mietoja lukulaseja lisänä.

Soveltuuko minulle SUPRACOR-toimenpide?

Toimenpide on pääasiassa tarkoitettu potilaille, jotka ovat 40-vuotiaita tai vanhempia. Se on hyvä vaihtoehto silloin kun potilas haluaisi eroon kaukolaseista, mutta pohtii onko leikkauksessa järkeä jos kohta on kuitenkin käytettävä lukulaseja.

Potilaalla ei saa olla silmäsairauksia, heidän yleinen terveydentilansa tulee olla normaali. Tärkeää huomioida ammatilliset näkövaatimukset sekä vapaa-ajan harrasteet toimenpidettä harkittaessa. SUPRACOR toimenpide soveltuu tehtäväksi henkilöille, joiden kaukonäön taittovirhe on pluspuolella enintään  + 3 Dpt ja miinuspuolella enintään – 7 Dpt sekä lisäksi  tarve lukulasien käytölle . Leikkauksiin sisältyy yhden vuoden leikkaustakuusopimus. Lisätietoja SUPRACORIN soveltuvuudesta saat ottamalla yhteyttä Mehiläinen Ympyrätaloon.

Entä jos SUPRACOR ei sovellu minulle?

Ellei SUPRACOR-toimenpidettä voida suorittaa, voi edelleen käyttää lukulaseja, mahdollisesti kokeilla monitehoisia piilolaseja tai mikäli silmä esimerkiksi iän puolesta soveltuu linssileikkaukseen, voidaan sitä harkita ja tarvittavat tutkimukset suorittaa samalla käynnillä.

Mitä ovat toimenpiteen sivuvaikutukset?

Toimenpiteen jälkeen silmässä tuntuu roskantunnetta ja näkö on aluksi sumea. Ensimmäisien päivien ja viikkojen aikana kaukonäkö voi olla hieman sumea, mutta se parantuu myöhemmin. Silmät ovat myös ensimmäisien viikkojen aikana tavallista kuivemman tuntuiset eli sivuvaikutukset ovat samat kuin muissakin FemtoLasik toimenpiteissä.

Kuinka pitkän sairausloman tarvitsen?

Esitutkimuksen yhteydessä saat tarkempaa tietoa mahdollisen sairausloman pituudesta. Yleensä sairauslomaksi riittää 1-2 päivää. Mikäli työ on kovin pölyistä tai likaista, suosittelemme noin viikon sairauslomaa. Koska kaukonäkö on aluksi hieman sumea, on autolla ajo pimeässä aluksi hieman hankalaa. Tämä on hyvä ottaa huomioon sairauslomaa pohtiessa. Toiminnallisesti silmät tuntuvat hyviltä jo leikkausta seuraavana päivänä. Lähinäkö on yleensä selvästi parempi jo heti leikkauksen jälkeen. Kaukonäkö voi vaihdella ensimmäisten päivien ja viikkojen aikana runsaasti ja lopullinen näöntarkkuus saavutetaan 3-5 kuukauden sisällä toimenpiteestä.

Olen kuullut Monovision-nimisestä toimenpiteestä, onko SUPRACOR sama asia?

Monovisionissa korjataan toinen silmä näkemään lähelle ja toinen silmä kauas. Näin ollen lukusilmällä ei pysty esimerkiksi ajamaan autoa. Monovisioon tottuminen on huomattavasti hankalampaa kuin SUPRACORIIN, jossa siis molemmissa silmissä on sekä kaukonäkö että lähinäkö. Monovision soveltuu kuitenkin hyvin niille potilaille, jotka ovat siihen jo valmiiksi tottuneet esimerkiksi käyttämällä eritehoisia silmälaseja tai piilolaseja.

SUPRACORIN edut

–      korjaa sekä lähinäön että kaukonäön

–      FemtoLasik leikkausmenetelmään perustuva, uusi, ainutlaatuinen laserointi

–      stabiilimpi näkövaikutelma verrattuna monitehopiilolaseihin

–      näkö palautuu nopeasti

–      kivuton ja nopeasti parantuva

–      yksilöllinen hoito

–      lyhyt sairausloman tarve

–      parantaa elämänlaatua dramaattisesti

–      silmän ulkoinen, linssikirurgiaa turvallisempi ja kevyempi toimenpide.

–      linssileikkausta edullisempi vaihtoehto

 

10297656